صادرات خرماشرکتکیمیا رز دارای بزرگترین کارخانه تولید و بسته بندی خرما در ایران آمادگی خود را جهت صادرات انواع خرما به کشور های مختلف اعلام میدارد. شما میتوانید جهت خرید عمده انواع خرما ،استعلام قیمت خرما و صادرات خرما با شماره 03137714884 تماس بگیرید

 

با توجه به اهمیت و نقش صادرات خرماایجاب می نماید که در کنار ارقام بومی کشور، ارقام خرمای تجارتی خارجی نیزدر شرایط آب و هوایی مناطق خرماخیز کشت گردد تا بتوان در آینده چنانچه رقمیا ارقامی که از نظر صادرات می توانند مهم باشند و سازگاری از خود نشان بدهند برای توسعه نخیلات به باغداران معرفی نمود

از میان تولیدات کشاورزی ایران، خرما از محصولات مهم صادراتی م یباشند. خرما علاوه بر نقش تغذیه ای و درآمدی که براستانهای جنوبی کشور دارد به عنوان یک محصول عمده صادرات غیرنفتی کشور محسوب می شود و صادرات آن دارای قدمت طولانی است. صادرات خرمای پیارم  ایران در طی سنوات گذشته همواره در نوسان بوده، بطوریکه در اکثر سالها دارای رشد منفی بوده است. باتوجه به سیاست های اقتصادی کشور با تأکید بر صادرات غیرنفتی‚ وابستگی کشاورزی مناطق خرماخیز کشور به درآمد حاصل از تولید خرما‚ اهمیت اشتغالزائی خرما در چارچوب توسعه اقتصادی کشور، محدودیت بازار جهانی خرما و رقابت کشورهای تولیدکننده خرما با روشهای نوین تولید، بازاریابی و صادرات لازم است توجه خاصی به این محصول مهم مبذول گردد. .

ایران از نظر مقدار محصول خرما دومین و یا سومین کشور مهم صـادرکننده خرمای دنـیا بـه شمار می آید و میزان‌ متوسط محصول سالیانه خرمای کشور در حدود300/000/ تـن تـخمین زده میشود. با اینکه غالبا انواع خرمای ایران مرغوب و از هر حیث قابل استفاده وکاملا مناسب برای صادراتمیباشد ولی متاسفانه بـیش از‌ 10‌ الی 12 درصدکل محصول خرمای سالیانه ایران به خارج صادر نمیگردد.به علاوه بیش از نصف همین مـقدار صـادرات که طبق معدل آمار پنج ساله اخیرمعادل 9/377/5 تـن بـارزش116/207/800/ ریـال در‌ سال‌ میباشد در سبدهای برک خرما بـا وضـع نامطلوب و به بهای بسیار ناچیزبه کشورهای عربی عمان و کویت صادرمیشود و فقط در حدود10/000/ تن و احتمالا‌ کـمتر‌ بـه شکل نسبتا بهتری بسته‌بندی شده و به‌ کـشورهای‌ اروپاوآمـریکا صادر مـیشود

 

متاسفانه وضع تولید و صادرات خرمای ایران که میتوان گفت از بـهترین نـوع خرمای صادراتی دنیا است بعلت عوامل بیشمار به تدریج متزلزل شده و علاوه بر‌ اینکه موجب‌ تقلیل کلی درآمد طبقه مولید آن گردیده سبب کسادی بازار خرما و رکود تجارت آن نیز شده است

 

اینعوامل که از یـک طرف نـاشی از عدم آشنائی و اطلاع کشاورزان به روشهای صحیحتولید‌،طرق‌ چیدن وجمع‌آوری و سایر نکات مربوطه به عرضه محصول و از طرف دیگر مربوط به عدم رعایت اصول صحیح بازرگانی در مراحل بسته‌بندی و استاندارد محصول است باعث شده کـه خـرمای ایران تدریجا بازارخود را در‌ خارج‌ از‌ دست بدهد.

البته رقابت روزافزون‌ سایرکشورهای‌ تولیدکننده‌خرما هم که پیوسته برای عرضه محصول بهتر ومرغوبتر کوشش میکنند در تشدید اینوضع نامطلوب تاثیر فراوان دارد.همچنانکه خواهیم دیـد اگـر‌ دولت برای کشت و بهره‌برداری از این مـحصول فعالیتهای کـافی بـکند ایران‌ بازار‌ اولیه خویش را از نظر صادرات خرما به خارج بار دیگر بدست خواهد آورد.

شـرایط لازم بـرای عرضه مطلوب خرما به بازار

شرایط اسـاسی بـرای عرضه محصول خوب و باب صادرات‌ براساس‌ عـقاید اهل فـن بشرح زیر‌ میباشد‌:

1-رسیدنخرما:از نـظر اغلب تولیدکنندگان رسیدن خرما بـسته به ایـن است که برای چه منظوری مـورداستفاده قـرار گیرد و همچنین بستگی به نوع آن نیز دارد.مثلا درنواحی میناب همچنین استان فارس انواع خرما که‌ بـصورت‌ خـشک مصرف میشود ابتدا آنرا در اوائل مرداد مـی‌چینند و پس از جـوشانیدن در آب در آفـتاب خشک نموده صادر و یـا مـصرف میکنند

2-طریقه چیدن خرما:بـطور کـلی چیدن خرما به دو طریق عمده انجام میشود یکی‌ تکان‌ دادن و دیگر‌ بریدن شاخهمیوه است. در طریقه دوم پس ازاینکه خـوشه خـرما بریده شد آنرا به وسیله طناب آوزیان مـیکنند.اصـولا‌ طرزچیدن بـستگی بـه نـوع خرما و بسته بندی آن دارد مثلا در بـعضی‌ از‌ انواع خرما طریقه‌ تکان دادن متداول است که در اینصورت حصیری در زیر درختان پهن کرده و خرما در اثر تکان دادن ـروی ‌‌حـصیر‌میریزد سپس خرما راجمع‌آوری کرده و مـدت 53 روزدر مـقابل آفـتاب مـیگذارندو بـعد درداخل‌ حصیرها‌ ریـخته‌ و رویـ هم قرارمیدهند و در اثر فشار و سنگینی وزن بسته‌بندی و به خارج صادر میگردد.

3-ضدعفونی کردن خرما:لازمه‌ صادرات خرمابـه کشورهای اروپائی ،آمریکا و شـوروی این است که طبق اصول و نظامنامه‌هایجاری آن کـشورها محلول‌ صـادراتی ضـدعفونی شـود. بـرای انجام‌ ایـن‌ منظورکارخانه‌های مخصوص در خرمشهر وجود دارد که کلیه صادرکنندگان بسته‌های خرمای خود را در مقابل پرداخت  اجرت برای ضدعفونی کردن به این کارخانه‌ها تحویل میدهند.بعلاوه نوع گازیکه برای ضدعفونی کردن مصرف میشود با نظر خـریدار‌ خارجی انتخاب میشود

صادرات خرمای ایران

برمبنایگزارش گمرک‌ جمهوری اسلامی ایـران،صـادرات خرمای ایران از 107/3 هزار تن در‌ سال‌ 1372‌ به 134/5 هزار تن در سال 1373 افزایش یافت و به حدود 70 تن به ارزش 31/3 میلیون ‌‌دلار‌ در سال 1374 کاهش یافت.

براساسهمین گزارش‌ خرمای‌ صـادراتی‌ ایـران در سال 1374 که در اثر اتخاذ سیاست‌های ارزی جدید،عملکرد بسیار بدی داشت‌،به کشورهای آذربایجان،آلمان،اتریش،ارمنستان، ازبکستان،استرالیا،امارات متحده عربی،انگلستان،اکـراین‌، پاکـستان،ترکمنستان،ترکیه،روسیه‌،ژاپن‌،قـرقیزستان، قـزاقستان،کانادا،کویت،مالزی،نیوزیلند،هلند و…صادر شد.

در واقع کشورهای آسیای میانه،حوزۀ خلیج فارس،اروپا، شرق آسیا و آمریکای شمالی در ردیف خریداران خرمای ایران قرار دارنـد.

بـا وجود‌ تقاضای به نـسبت قـوی در این بازارها برای خرمای ایران،موانع و مشکلاتی برای صادرات خرما وجود دارد.

درسال جاری انتظار می‌رود که میزان صادرات خرمای ایران به 130 هزار تن‌ برسد‌ که کمتر از 15 درصد تولید آن می‌باشد.بـخش عـمده خرمای تولیدی ایران به لحاظ ضعف توان صادراتی،در بازار داخلی مصرف می‌شود.

عمده‌ترین معضلات صادرات خرما،مربوط به نحوۀ‌ فرآوری‌ و بسته‌بندی آن می‌باشند.از آنجا که روش‌های بسته‌بندی کنونی در ایران قادرن نـمی‌باشند بـرای مدت طـولانی کیفیت خرما را حفظ و از فسا آن جلوگیری کنند،نمی‌توان به صادرات گستردۀ‌ آن‌ مبادرت ورزید.از سوی دیگر صنایع فـرآوری خرما در ایران در حد قابل توجهی رشد نکرده‌اند تا (به تصویر صـفحه مـراجعه شـود) بتوان از محصولات فرآوری شده برای صادرات‌ کمک‌ گرفت‌.

تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری به‌ بخش‌های‌ فرآوری‌ و تبدیلی و بـسته‌بندی ‌ ‌خـرما،می‌تواند راه را برای رشد صادرات خرما باز کند.

کمبودتسهیلات اعطایی بانک‌ها به سـرمایه‌گذاران، مـشکلات تـخصیص ارز‌ برای‌ واردات‌ تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز،کمی انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌ در‌صنایع تبدیلی و بسته‌بندی و…از مشکلاتی اسـت که در نهایت مانع از رشد صادرات خرمای ایران می‌شود.

خرمای ایران به‌ لحاظ‌ مـزه‌ و طعم،مورد علاقه مـصرف‌کنندگان در سـراسر جهان می‌باشد،اما با‌ بسته‌بندی‌هایی که محصول را تازه نگه می‌دارد و وجود معضلات شبکه حمل و نقل،نمی‌توان صادرات آن را پیش برد‌.

انتظار‌ می‌رود‌ با رشد سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری و بسته‌ بندی خرما،بتوان صادرات آن را‌ در سال‌های آتی تقویت کرد،به‌ویژه آنکه با گسترش سطح زیر کشت وب هبود شیوه‌های آبیاری‌ و پرورش‌ نخل‌،عملکرد خرما در واحد سطح نیز افزایش می‌یابد.

خرما می‌تواند یکیاز‌ منابع‌ عمده‌ کسب درآمد در بـخش کـشاورزی باشد و ایران قادر است همچنان موقعیت خود را به‌ عنوان‌ بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده و صادرکننده خرما در جهان حفظ کند